Privacyverklaring

Informatie
Femke Maryns
FM Personal Coaching
Wallestraat 59, 9700 Oudenaarde
fmpersonalcoaching@outlook.com

BE0721654660
0470 05 55 83

 

Verwerking persoonsgegevens

FM Personal Coaching verzamelt en verwerkt persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door FM Personal Coaching verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, opmaken facturen, plaatsen van bestellingen, versturen van infobrieven. Curazon bodycenter streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang.

Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het maken van een afspraak.

Verstrekking aan derden

De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn binnen het kader van de bestaande samenwerking of met het oog op een nakende samenwerking.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is.  

Klachten

Indien u tijdens uw samenwerking met FM Personal Coaching klachten zou ondervinden over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan mag u contact met ons opnemen via het nummer 0470 05 55 83 of fmpersonalcoaching@outlook.com.

U kan ook steeds een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.

Wijzigingen aan deze verklaring

De privacyverklaring van FM Personal Coaching kan ten allen tijde gewijzigd worden. Indien dit van toepassing is, wordt dit steeds medegedeeld.
Laatste update: 27/02/2022

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen via fmpersonalcoaching@outlook.com. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien blijkt dat de gegevens die wij van u hebben onjuist zijn, kunt u ons verzoeken om u gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen. U kunt gegeven toestemming op ieder moment intrekken.