Algemene voorwaarden

  1. Ondernemingsgegevens 

FM Personal Coaching
Femke Maryns
Wallestraat 59, 9700 Oudenaarde

femke@fmpersonalcoaching.be

0470 05 55 83

Ondernemingsnummer: BE0721654660

 

  1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FM Personal Coaching en de klant.

De klant erkent deze voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard door het sluiten van de overeenkomst.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig met een schriftelijk bewijs, ondertekend door Femke Maryns.

  1. Overeenkomst

Zodra er een afspraak is vastgelegd met FM Personal Coaching, komt de overeenkomst tot stand. Een afspraak vastleggen kan bij voorkeur via de onlineagenda te raadplegen op www.fmpersonalcoaching.be, indien noodzakelijk kan dit ook telefonisch op het nummer 0470 05 55 83.

  1. Abonnement

Bij aankoop van een abonnement is het abonnement geldig vanaf de datum van aankoop en geldig tem de duur van het abonnement (respectievelijk 6 maanden).

Bij de 6 maanden abonnementen mag u max. 2 sessies per week inboeken, ongeacht of u zelf verhindert bent of niet. Meer dan 2 sessies per week is niet toegestaan.

Wanneer je een abonnement aanschaft en voor de optie kiest om in schijven te betalen, als dit aangeboden wordt, dan verbind je je bij de eerse betaling om al de toekomstige schijven te voldoen.

Bij aankoop van een beurtenkaart of kuur dien je de beurten op te nemen binnen het jaar na datum van aankoop.

  1. Annulatie

Indien u verhinderd bent, dient u steeds vierentwintig uur op voorhand de afspraak te annuleren via de online agenda of met een bericht. In geval van een niet-tijdige annulatie of indien u niet afmeldt, wordt de afspraak in rekening gebracht en zal vervolgens de afspraak vervallen

  1. Bevriezing van abonnement

In het kader van een traject kan de begeleiding tot maximaal zes maanden na het intakegesprek, wegens ziekte of andere belemmeringen, in samenspraak bevroren worden.

In uitzonderlijke omstandigheden, waarbij de klant de nodige doktersbewijzen voorlegt, kan een eventuele verlenging van worden overeengekomen, zulks tevens in samenspraak.

De sessies horende bij het gekozen traject dienen maximaal binnen twaalf maanden na startdatum opgenomen te worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant.

  1. Prijs

Gedurende de vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens de prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Bij verlenging / vernieuwing van een abonnement kan de prijs wel verhoogd worden indien er een prijswijziging was.

De genoemde prijzen zijn inclusief btw.

  1. Aansprakelijkheid

FM Personal Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures of andere lichamelijke of psychische klachten, zowel tijdens het toelichten of uitvoeren van het bewegingsplan als ieder overig moment van de begeleiding.

  1. Toepasselijk recht

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Oudenaarde.